اپلیکیشن سرالکلام

اپلیکیشن سرالکلام

دیکشنری سرالکلام

اپلیکیشن

دیکشنری سرالکلام چیست؟

بدون شک هرکدام ازشما هنگامیکه زبان جدیدی می آموزید به دنبال مفردات وجملات مختلف وترجمه صحیح مختص به آن زبان خواهید بود،و متاسفانه بعداز جستجوی بسیار زیاد در سایتها وبرنامه های مختلف ترجمه نمیتوانید به آنچه که مدنظرتان است برسید..

برای حل این مشکل به شما دیکشنری سرالکلام را توصیه میکنم چرا که این دیکشنری با دربرداشتن بیش از ده هزار کلمه و جمله به لهجه عربی وخلیجی

وقابلیت پخش صوتی و تلفظ کلمات،همچنین سرچ سریع وبدون نیاز به متصل بودن دایمی به اینترنت ..

کار یادگیری و رسیدن به کلمات مورد نظرتان را آسان کرده است..

دیکشنری سرالکلام تنها دیکشنری عربی عراقی وخلیجی است که با هزینه ای بسیار اندک صددرصد کامل وآموزنده و پرمحتوا  میباشد.

اگه سوالی داری بپرس
preloader