دوره آموزشی رایگان عربی

فصل اول 4 ساعت

درس اول : مقدمه آموزش

در این قسمت با مقدمه ای از زبان عربی آشنا می شویم

درس دوم : شناسه ها

در این قسمت با شناسه ها در زبان عربی آشنا می شویم

استاد این دوره

بهناز پزشکی

بهناز پزشکی

مدرس زبان عربی

بهناز پزشکی سال‌هاست به صورت تخصصی روی آموزش زبان شیرین عربی کار می‌کند و دوره‌های جامع برگزار می‌کند.

نظر برخی دانشجو ها

اگه سوالی داری بپرس
preloader