کتاب گنجینه

مقدمه کتاب

در این قسمت با مقدمه کتاب آشنا می شویم

سلام واحوالپرسی

در این قسمت با بخش سلام واحوالپرسی آشنا می شویم

آشنایی و معارفه

در این قسمت با بخش آشنایی و معارفه آشنا می شویم

زیارت ، زیاره

در این قسمت با بخش زیارت ( زیاره ) آشنا می شویم

تبریک عروسی ، تهنئة الزواج

در این قسمت با بخش تبریک عروسی ( تهنئة الزواج ) آشنا می شویم

عزادارى و تسليت ، التعزيه

در این قسمت با بخش عزادارى وتسليت ( التعزيه ) آشنا می شویم

تبريک تولد ، تهنئة عيدالميلاد

در این قسمت با بخش تبريک تولد ( تهنئة عيدالميلاد ) آشنا می شویم

عيادت بيمار ، زيارة مريض

در این قسمت با بخش عيادت بيمار ( زيارة مريض ) آشنا می شویم

تبریک عید ، تهنئة العيد

در این قسمت با بخش تبریک عید ( تهنئة العيد ) آشنا می شویم

پول عراقی

در این قسمت با بخش پول (عراقی ) آشنا می شویم

خرید مواد غذایی ، میوه و سبزیجات

در این قسمت با بخش خرید مواد غذایی ( میوه و سبزیجات ) آشنا می شویم

خرید مواد غذایی ، گوشت مرغ ماهی

در این قسمت با بخش خرید مواد غذایی ( گوشت ، مرغ ، ماهی ) آشنا می شویم

خرید مواد غذایی سوپرمارکت تا صفحه 46

در این قسمت با بخش خرید مواد غذایی سوپرمارکت تا صفحه 46 آشنا می شویم

خرید مواد غذایی فروشگاه صفحه 46 تا 47

در این قسمت با بخش خرید مواد غذایی فروشگاه صفحه 46 تا 47 آشنا می شویم

خرید کفش

در این قسمت با مبحث خرید کفش آشنا می شویم

خرید پارچه

در این قسمت با مبحث خرید پارچه آشنا می شویم

خرید طلاوزیورآلات

در این قسمت با مبحث خرید طلاوزیورآلات آشنا می شویم

خرید لباس

در این قسمت با مبحث خرید لباس آشنا می شویم

خرید لوازم آرایش

در این قسمت با مبحث خرید لوازم آرایش آشنا می شویم

در عطاري

در این قسمت با مبحث عطاري آشنا می شویم

سفر

در این قسمت با مبحث مربوط به سفر آشنا می شویم

سفر با هواپیما

در این قسمت با مبحث مربوط به سفر با هواپیما آشنا می شویم

سفر با قطار

در این قسمت با مبحث مربوط به سفر با قطار آشنا می شویم

در کشتی چه خبره

در این قسمت با مبحث مربوط به کشتی ها آشنا می شویم

اتوبوس

در این قسمت با مبحث مربوط به اتوبوس آشنا می شویم

مرز

در این قسمت با مبحث مربوط به مرز آشنا می شویم

سیمکارت و اینترنت

در این قسمت با مبحث مربوط به سیمکارت و اینترنت آشنا می شویم

هتل

در این قسمت با مبحث مربوط به هتل ها آشنا می شویم

صرافی

در این قسمت با مبحث مربوط به صرافی آشنا می شویم

سوغاتی

در این قسمت با مبحث مربوط به صوغاتی و خرید سوغاتی آشنا می شویم

در راه زیارت مفردات

در این قسمت با مبحث مربوط به زیارت آشنا می شویم

جملات در راه زیارت صفحات ۹۶ تا ۱۰۵

در این قسمت با مبحث مربوط به زیارت آشنا می شویم

جملات زیارتی در راه صفحه ۱۰۵ تا ۱۰۸

در این قسمت با مبحث مربوط به زیارت آشنا می شویم

بخش پایانی در حرم

در این قسمت با مبحث مربوط به حرم آشنا می شویم

موبایل وکامپیوتر

در این قسمت با مبحث مربوط به موبایل وکامپیوتر آشنا می شویم

دوخت و دوز

در این قسمت با مبحث مربوط به دوخت و دوز آشنا می شویم

ساخت و ساز مفردات اولیه

در این قسمت با مبحث مربوط به ساخت و ساز آشنا می شویم

ساخت و ساز و بنایی

در این قسمت با مبحث مربوط به ساخت و ساز و بنایی آشنا می شویم

جملات بنایی و ساخت ساز

در این قسمت با مبحث مربوط به جملات بنایی و ساخت ساز آشنا می شویم

بخش پایانی كاريابى

در این قسمت با مبحث مربوط به كاريابى آشنا می شویم

پزشکی و اصطلاحات طبی

در این قسمت با مبحث مربوط به پزشکی و اصطلاحات طبی آشنا می شویم

پزشکی اعضای بدن

در این قسمت با مبحث مربوط به پزشکی اعضای بدن آشنا می شویم

پزشکی و جملات درمانی تا صفحه 160

در این قسمت با مبحث مربوط به پزشکی و جملات درمانی آشنا می شویم

پزشکی و درمانی صفحه 160 تا پایان

در این قسمت با مبحث مربوط به پزشکی و درمانی آشنا می شویم

جملات روزمرگی

در این قسمت با مبحث مربوط به روزمرگی آشنا می شویم

جملات مختلف روزمرگی تاصفحه 170 كتاب

در این قسمت با مبحث مربوط به پزشکی اعضای بدن آشنا می شویم

روزمرگیها تا صفحه 173

در این قسمت با مبحث مربوط به روزمرگیها آشنا می شویم

جملات مختلف روزمرگی

در این قسمت با مبحث مربوط به روزمرگی آشنا می شویم

اگه سوالی داری بپرس
preloader